Adresář designérů - logo

DESIGN POMÁHÁ ZVYŠOVAT
HODNOTU VAŠICH VÝROBKŮ

Karla Gondeková

Česká Republika / IČ 03209504 QR +

Karla Gondeková je grafická designérka a ilustrátorka žijící v Praze. Vystudovala grafický design na FUD UJEP a poté Ateliér ilustrace a grafiky na pražské UMPRUM. Je spoluautorkou projektu Listovatel.cz / Otevřený sešit Karla Placky. Zabývá se designem edukativních publikací a her, ilustrací, tvorbou vizuálních identit a webů, ale i volnou malbu.

Realizované projekty

Projekt Listovatel / Otevřený sešit Karla Placky
Klient Karla Gondeková, Karolína Šebková
Rok realizace 2021
Popis Listovatel je bezplatná webová platforma distribuující pracovní listy pro děti ve věku cca 7–11 let, tedy žáky prvního stupně základních škol, nad rámec výuky či pro volný čas. Listy rozvíjí jemnou motoriku, logické uvažování, sebereflexi, kreativitu a myšlení v souvislostech interdisciplinární formou. Projekt vznikl jako diplomová práce na UMPRUM na popud pandemické situace, současného nastavení technologického světa, čím dál více se prohlubující generační propasti, ekologické krize a vizuálního smogu vznikajícího i díky nedostatečné vizuální úrovni výukových materiálů.
Získaná ocenění2022 / 1. místo v soutěži Best in Design (Zlín Design Week) za projekt Listovatel / Otevřený sešit Karla Placky (spolupráce s Karolínou Šebkovou) 2022 / 1. místo v mezinárodní studentské soutěži AGRAFA'22 za diplomovou práci Listovatel / Otevřený sešit Karla Placky

KONTAKTNÍ INFORMACE

Adresa
Karla Gondeková
Karla Gondeková  
Táboritská 1784/40
Praha
130 00
Česká Republika
Kontaktní osoba
Karla Gondeková
Telefon
+420 731 060 665
E-mail
WWW
www.karlagondekova.com

Jazyková vybavenost: Angličtina, Čeština

Obor činnosti

Kvalifikace

  • Fakulta umění a designu, Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem Vysoká škola umělecko-průmyslová v Praze

Členství v profesních organizacích

Ne

Cookies