Adresář designérů - logo

DESIGN POMÁHÁ ZVYŠOVAT
HODNOTU VAŠICH VÝROBKŮ

O Adresáři designérů CzechTrade

Databáze propojuje firmy s profesionálními designéry

Design Centrum CzechTradeAdresář designérů CzechTrade je jednou z aktivit Design Centra CzechTrade, jehož posláním je efektivní propojování kreativní a podnikatelské sféry, popularizace designu jako nástroje diverzity a konkurenceschopnosti s cílem poskytovat informace a usnadnit orientaci v problematice kulturních a kreativních průmyslů směřující k mezinárodní spolupráci v souladu s příslušnými vládními strategiemi a ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu.

Profesionální designéři a designérská studia se do adresáře registrují bezplatně na základě splnění podmínek pro registraci.

Adresář slouží ke zprostředkování kontaktů na dodavatele designérských služeb, především zájemcům o podporu z operačních programů Evropské unie, Národního plánu obnovy, ale také odborné veřejnosti, novinářům nebo školám.

 

Cookies