Adresář designérů - logo

DESIGN POMÁHÁ ZVYŠOVAT
HODNOTU VAŠICH VÝROBKŮ

Nastavení cookies


Na této stránce najdete souhrn nastavení cookies, které jsou používány na webu www.designers-database.eu.Následuje souhrn několika nejdůležitějších cookies, které náš systém (redakční systém Kentico) může ukládat ve vašem prohlížeči podle toho, jak s webem pracujete. Předkládáme také jejich rozdělení, původ, účel a platnost.  


Cookie

Úroveň

PlatnostVydavatel

Popis

CMSCookieLevel

Nezbytné

1 rokKentico

Nastavuje uživatelem povolenou úroveň cookies. (nezbytné / všechny)

ASP.NET_SessionId

Nezbytné

session.NET

Session ID aktuálního uživatele - bezpečnostní cookie.

CMSCsrfCookieNezbytnésessionKenticoUkládá bezpečnostní token pro validaci formulářových dat požadavků zaslaných metodou POST na server. Chrání před Cross site request forgery.

CMSPreferredCulture

Nezbytné

1 rokKentico

Upřednostňovaný jazyk webu.

.ASPXFORMSAUTH

Nezbytné

session.NETUkládá zašifrovaný autentifikační tiket přihlášení uživatele.
KenticoCookiePolicyTestNezbytné1 minutaKenticoDummy cookie sloužící k otestování povolení použití cookies třetích stran v prohlížeči uživatele. Nemá žádnou další informační hodnotu

CMSPreferredUICulture

Všechny

1 rokKentico

Upřednostňovaný jazyk administračního rozhraní webu.

CMSAnalyticsDataVšechny20 minutKenticoUkládá uživatelská data pro využití modulem webové analytiky systému Kentico.
CookieLevelSetNezbytné1 rokVlastníUkládá informaci o tom, zda si uživatel nastavil povolenou úroveň cookies (a podle toho řídí zobrazení cookies lišty).
...další, méně důležité nebo nepoužívané cookies vydávané platformou .NET nebo redakčním systémem Kentico.


Všechny cookies vydávané systémem Kentico, včetně jejich klasifikace a popisu, najdete zde.  


Cookies