Designers database - logo

DESIGNING SERVICES
FOR YOUR SUCCESS

Contact

Czech Trade Promotion Agency

Seat of agency:

Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2

E-mail: design@czechtrade.cz

www.czechtrade.cz

Bc. Zuzana Sedmerová

Project manager Design Center CzechTrade
Bc. Zuzana Sedmerová

Address: Regionální hospodářská komora Brno,
Výstaviště 3, 603 00 Brno
Mobile: +420 724 009 829
zuzana.sedmerova@czechtrade.cz
;

Cookies