Adresář designérů - logo

ZVYŠUJEME VAŠI
KONKURENCESCHOPNOST >>

Kontakty

Česká agentura na podporu obchodu ǀ CzechTrade

Sídlo agentury:

Dittrichova 21, 128 01 Praha 2

E-mail: design@czechtrade.cz

https://www.czechtrade.cz

Bc. Zuzana Sedmerová

Vedoucí oddělení Design pro konkurenceschopnost
Zuzana Sedmerová

Kancelář: Regionální hospodářská komora Brno,
Výstaviště 1, 603 00 Brno
Mobil: 724 009 829
zuzana.sedmerova@czechtrade.cz